Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Enginyeria en Organització Industrial i Logística per la Universitat de Lleida

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 66
Matèries obligatòries (B) 120
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 15
Treball de Fi de Grau 15
TOTAL CRÈDITS 240

Guia Docent

1r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102321  Càlcul FB 1 9
102324  Física I FB 1 6
102326  Expressió Gràfica FB 1 9
102327  Química FB 1 6
102320 Àlgebra Lineal FB 2 6
102325  Física II FB 2 6
 102328 Organització d'Empreses FB 2 6
102329  Fonaments d'Informàtica FB 2 6
102333 Ciència dels Materials B 2 6

 

2n CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102322  Mètodes Numèrics FB 1 6
 102330 Teoria de Mecanismes B 1 6
102331  Termodinàmica i Transmissió de Calor B 1 6
102336  Fonaments d'Enginyeria Elèctrica B 1 6
102338  Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat B 1 6
 102323 Mètodes Estadístics FB 2 6
102332  Mecànica de Fluïds B 2 6
 102334 Fonaments d'Enginyeria Electrònica B 2 6
102335  Automatització Industrial B 2 6
102499  Direcció de la Producció B 2 6

 

3r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102401 Mètodes Quantitatius B 1 6
102402  Marketing estratègic B 1 6
 102403 Comportament Organitzacional B 1 6
102405  Logística B 1 6
102408  Enginyeria Econòmica B 1 6
102404  Direcció Estratègica B 2 6
102406  Mètodes quantitatius per a la Logística B 2 6
102407  Sistemes d'Informació i Distribució B 2 6
102409 Economia Industrial i Innovació B 2 6
102490  Legislació Industrial i Gestió Integrada B 2 6

 

4t CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
 102500 Metodologia de Projectes B 1 6
 102497 Pràctiques Tutelades en Empresa B 1/2  15
102498 Treball de Fi de Grau B 2 15
  Bloc optativitat: Tecnologies de la producció      
102493

Disseny de Plantes Industrials

(No ofertat el present curs)

O 1 6
 102491 Empresa 4.0 O 1 6
102492  Modelat, Simulació i Estadística Aplicada O 1 6
  Bloc optativitat: Gestió Empresarial      
 

Fiscalitat Empresarial

(No ofertat el present curs)

O 1 6
102495 

Habilitats Directives

O 1 6
 

Planificació Financera

(No ofertat el present curs)

O 1 6
 

Bloc optativitat: Economia circular

     
102358

Anàlisi de Dades

O 2 6
102357

Ecoinnovació

O 2 6
102356

Gestió de Recursos

(No ofertat el present curs)

O 2 6
 

MOBILITAT (Assignatures fetes en el marc de

convenis amb altres universitats

     
 102359 Mobilitat I O 1/2 6
102360  Mobilitat II O 1/2 6
102361  Mobilitat III O 1/2 6
 101434 Matèria Transversal O 1/2 6

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau. En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.