Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística

Equip de Protecció Individual

Durant les pràctiques docents cal protegir-se de forma adequada davant els possibles riscos.

Per aquest motiu s'han seleccionat els següents equips de protecció individual (EPI) per garantir la seguretat del alumnes del Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i que seran obligatoris utilitzar en el desenvolupament de les pràctiques

Es poden adquirir a la botiga Údels de la UdL

 
BATA LABORATORI BLANCA UdL

Bata laboratori blanca unisex de màniga llarga

Tancament central amb botons a pressió i logo UdL serigrafiat

ULLERES DE PROTECCIÓ 
 

Protecció davant les projeccions i esquitxades

Ulleres de protecció ajustables. Resistència a impactes.  Antibaf i antiratllades

 

Fitxa Tècnica

Declaració conformitat

GUANTS DE PROTECCIÓ MECÀNICA
 

Protecció al tall i a l'abrasió

Manipulació i adherència a qualsevol superfície, seca o oliosa

 

Fitxa Tècnica

Declaració conformitat

 

El personal docent informarà de quins són els EPI que cal d'utilitzar en cada pràctica i les normes de seguretat a seguir.

Per a una utilització correcta dels EPI cal:

  • Llegir atentament la fitxa tècnica.
  • Comprovar l’estat de l’EPI abans del seu ús. Si hi ha algun defecte o dany, cal substituir-lo
  • Fer un bon ús i mantenir en bon estat de conservació